Badanie kręgosłupa

Fizjo Finity przeprowadza badania przy pomocy innowacyjnych rozwiązań  w zakresie diagnostyki narządu ruchu, kontroli postępów rehabilitacji i oceny sprawności fizycznej. Badanie odbywa się przy pomocy niewielkiego, bezprzewodowego czujnika z wbudowanym akcelerometrem, żyroskopem oraz magnetometrem.

W trakcie badania system rejestruje parametry ruchu, które następnie przesyłane są przez łącze Bluetooth do komputera i analizowane za pomocą zaawansowanego oprogramowania.

– ocena sylwetki (statyczna oraz dynamiczna), badanie ruchomości kręgosłupa
– test cięciwy łuku, gra stawowa, badanie monosegmentalne do zgięcia i wyprostu, badanie monosegmentalne do rotacji w lewo i w prawo, dolny krąg do brzusznie, test sprężynowania
– badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych wokół kręgosłupa / związanych z nim pośrednio lub bezpośrednio

W zależności od potrzeby diagnostycznej, pacjent poddawany jest badaniu, którego pomiary będą nastawione na dysfunkcję w ruchu, spoczynku, koordynację czy też wiele innych.

Wynik takiego badania jest wyraźną podstawą do wdrożenia programu rehabilitacyjnego, który odbywa się pod okiem specjalistów.