Kontrola wydatku energetycznego (METS) okazuję się być kluczowa w kontekście zrównoważenia dziennego wydatku energetycznego wpływa nie tylko na utrzymanie prawidłowego składu masy ciała, ale także na zachowanie zdrowia i optymalnej sprawności fizycznej.

Badanie odbywa się w trzech formach:

-Badanie na miejscu, z połączeniem innych testów

-Badanie na 24 godzinne

-Badanie dla sportowców klasy mistrzowskiej 7 dni/24 godziny na dobę

W gabinecie Fizjo Finity pomiar METs odbywa się przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki temu pacjent podczas badania praktycznie nie odczuwa, że jest poddawany specjalistycznemu pomiarowi.

Ilość kalorii spożywanych w diecie jesteśmy w stanie się doliczyć, zaś utrzymanie zrównoważonego bilansu energetycznego jest już bardzo trudny (ilość energii dostarczanej z pożywieniem równoważy ilość energii wydatkowaną na czynności podejmowane w ciągu doby).

Dlatego my używamy używamy innowacyjnego urządzenia medycznego mającego zastosowanie w badaniach klinicznych i naukowych.

Odczyty danych z urządzenia:

  • całościowy wydatek energetyczny (kcal/ min)
  • wydatek energii czynnej (kcal/ min)
  • wykres METS (wykres intensywności aktywności fizycznej)
  • wbudowany trzy osiowy akcelerometr
  • poziom i czas trwania aktywności fizycznej
  • czas trwania snu
  • czas odpoczynku
  • opaska zawiera czujniki, mierzące przewodnictwo elektryczne skóry, dzięki czemu rejestruje jego zmiany pod wpływem bodźców emocjonalnych i potu
  • wbudowany termometr mierzy temperaturę skóry
  • urządzenie mierzy ilość ciepła wydzielanego przez organizm

Pomiar METS

MET używany jest do oceny intensywności wysiłku fizycznego. 1 MET równy jest zużyciu tlenu podczas spoczynku, przez osobę ważącą 70kg, które wynosi  3,5 ml O2 x kg-1 x min-1 albo ≈250 ml O2/min. MET może być również przeliczony na kilokalorie: 1 MET = 1 kcal x kg-1 x h-1. Należy pamiętać, że na zmienność tej wartości wpływa wiele czynników – płeć, waga, wiek, a w szczególności intensywności wysiłku, gdzie zużycie tlenu jest wprost proporcjonalne do wzrostu intensyfikacji aktywności fizycznej. Na przykład aktywność wymagająca zużycia tlenu równego 10,5 ml O2 x kg-1 x min-1 odpowiada 3 METs, czyli trzykrotności spoczynkowego wydatku energetycznego (3 x 3,5 ml O2 x kg-1 x min-1).

Wynik takiego badania jest odzwierciedleniem aktualnej wydolności fizycznej pacjenta.
Każdorazowo rezultaty osiągnięte przez pacjenta są omawiane, co przyczynia się do ważnego elementu, jakim jest wzrost świadomości celu treningowego czy też terapeutycznego.