Fizjoterapia Szczecin

Fizjoterapia Szczecin

Fizjoterapia Szczecin

Fizjoterapia jako dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw.

Zajmuje się zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, związany z metodycznie prowadzonym procesem rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka.

Fizjoterapia Szczecin jako dział Rehabilitacji obejmuje zarówno procedury diagnostyczne jak i terapeutyczne. Gdybyśmy mieli dokonać szybkiego podziału przedstawiał by się on następująco: w skład technik fizjoterapeutycznych zaliczamy min.:

Techniki Diagnostyczne:

·      Screeningowe testy neurologiczne, ortopedyczne i naczynioruchoweFizjoterapia

·      Diagnostykę funkcjonalną

·      Ocenę symetrii ciała i postawy

·      Diagnostykę wydolności mięśniowej pod kątem siły, napięcia, długości, koordynacji, zdolności stabilizacji

Techniki Terapeutyczne:

·      Techniki Terapii Manualnej

o   Techniki manipulacji, mobilizacji i artykulacji stawowej

o   Techniki tkanek miękkich i mięśniowo – powięziowe

o   Techniki odruchowe: punkty spustowe, igłoterapia sucha

o   Techniki funkcjonalne

o   Techniki wisceralne dla narządów wewnętrznych

o   Techniki nerwowo-mięśniowe, Neuromobilizacja

·      Techniki treningu leczniczego/funkcjonalnego/korekcyjnego

·      Masaż

·      Techniki Fizykoterapeutyczne:

o   Światłolecznictwo np. Laser, Solux

o   Sonoterapia – Ultradźwięki

o   Pole Magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości

o   Elektroterapia: Prądy TENS, Interferencyjne, Diadynamiczne, Prąd Galwaniczny

o   Krioterapia i Ciepłolecznictwo

o   Terapia w środowisku wodnym: kąpiele wirowe etc…

o   Zabiegi łączone: Jonoforeza i Fonoforeza

Nie wykonujemy samych zabiegów fizykalnych, stosujemy jako uzupełnienie do terapii – fizjoterapii dostosowaną do konkretnych urazów które stosujemy łącznie.

Podsumowując stosujemy kilka metod na konkretny uraz w celu zniwelowania bólu i zapobiegamy jego przyczynie !

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminu konsultacji z zakresu diagnostyki, fizjoterapii Szczecin gabinet.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *