Diagnostyka aparatu ruchu

Każdorazowo punktem wyjścia do poprowadzenia prawidłowej terapii jest pewna i celna diagnoza. W Finity każdą wizytę zaczynamy od szczegółowej diagnostyki aparatu ruchu, która powoli pozwala nakreślić schemat pracy z pacjentem. Doświadczenie oraz wiedza zdobyta przez lata pracy są naszą podstawą do realizacji założeń diagnostycznych. Umiejętność interpretacji odpowiedzi z ciała pacjenta to największa sztuka w fizjoterapii, której zawsze staramy się sprostać. Wykonując wiele testów diagnostycznych i różnicujących, w oparciu o wyniki badań obrazowych, stawiamy przemyślane i pewne diagnozy, które w dalszym etapie podporządkowujemy określonej terapii.

Do badań diagnostyki funkcjonalnej zaliczamy:

Test FMS – oceniający jakość wykonywania ruchu
Test Y Balance- oceniający stabilność stawów biodrowych, barkowych oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Biomechaniczną ocenę ruchu np. analiza biegu
Podoskopowe badanie budowy i obciążenia stóp
Trójpłaszczyznowa ocena budowy ciała
Funkcjonalne testy zdolnosci motorycznych np siły, szybkości
Komputerowa ocena składu ciała