Posiadamy rozbudowane system do analizy Sportowej oraz Fizjoterapeutycznej.

Obecnie korzystają z naszej oferty kluby sportowe, sportowcy zawodowi jak i amatorzy którzy pragną monitorować swoje postępy w sporcie czy rehabilitacji.

Diagnostykę sportową najlepiej zacząć od analizy masy i składu ciała oraz badań krwi stężeni mleczanu w krwi oraz stosunek LDL do HDL trójglicerydów oraz cukru . Tak jak w przypadku diagnostyki medycznej, tutaj jest ona wykonywana pod kątem monitorowania postępów . Kolejnym istotnym badaniem w diagnostyce sportowej będzie monitorowanie pracy serca i ciśnienia w trakcie trwania wysiłku i po jego zakończeniu. Istotna będzie też analiza USG z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru masy mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej z dokładnością do 0.1mm.

Analiza składu ciała BIA określa:

 • procent tkanki tłuszczowej z jej dokładnym rozmieszczeniem
 • beztłuszczową masę ciała
 • stopień nawodnienia organizmu
 • podstawową przemianę materii
 • beztłuszczową masę ciała w poszczególnych jego segmentach
 • wiele innych parametrów, które wyjaśniamy Ci na pomiarze

Po wstępnej konsultacji i zapoznaniu się z problemem, przechodzimy do analizy ruchu pacjenta za pomocą czujników pokazujących odchylenia kończyn i kręgosłupa od normy.

Dodatkowo analiza Energetyczna mięśni oraz całego aparatu ruchu.

 • Ocena krzywej intensywność/czas (I/t) obliczamy wartość chronaksji, reobazy oraz współczynnika akomodacji
 • wydatek energii czynnej (kcal/ min) akcelerometr mierzy szybkość ruchów we wszystkich płaszczyznach
 • wykres METS (wykres intensywności aktywności fizycznej)mierzące przewodnictwo elektryczne skóry, urządzenie mierzy ilość ciepła wydzielanego przez organizm.

Badanie USG

 • zawartość tkanki tłuszczowej [%] tkanki tłuszczowej (SAT i DAT)
 • grubość warstwy tkanki tłuszczowej [mm]
 • grubość warstwy tkanki mięśniowej [mm]
 • wskaźnik WHR (po wprowadzeniu obwodów talii i bioder)
 • wskaźnik BMI (po wprowadzeniu wzrostu i masy ciała)
 • wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR [kcal/dzień]

Analiza składu całego ciała:

Masa ciała rzeczywista, masa standardowa [kg]
LBM (Lean Body Mass) – beztłuszczowa masa ciała [kg]
TBW (Total Body Water) – zawartość wody całkowitej [kg]
BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała [kg/m2]
ICW (Intercellular Water) – zawartość wody wewnątrzkomórkowej [%]
ECW (Extracellular Water) – zawartość wody pozakomórkowej [%]
MBF (Mass of Body Fat) – masa tkanki tłuszczowej [kg]
PBF (Percent Body Fat) – procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
WHR (Waist hip ratio) – stosunek obwodów pasa do bioder [współczynnik]
BMR (Basal Metabolic Rate) – podstawowa przemiana materii [kcal]
Stosunek ECW/TBW– woda pozakomórkowa / całkowita

Impedancja [Ω] Impedancja – Jest to ogólny opór elektryczny przewodnika w obwodach prądu zmiennego, jest mierzona w omach (Ω). Składa się z rezystancji (opór czynny) oraz reaktancji (opór bierny). Określa oporność organizmu
na prąd elektryczny, który przepływa przez ciało badanego podczas pomiaru.

Typ sylwetki – określa dość rygorystyczne według medycznych norm
Cele do osiągnięcia ( do ustalenia z diagnostą)
Zawartość protein [kg] (dostępny na wydruku z oprogramowania komputerowego)
Zawartość minerałów [kg] (dostępny na wydruku z oprogramowania komputerowego)
VFL (Visceral Fat Level) – poziom tłuszczu trzewnego [skala 1-16]

Analiza segmentowa:

LBM (Lean Body Mass) – beztłuszczowa masa ciała w odniesieniu do trzech poziomów (prawidłowa, w normie, poniżej normy) [kg]
MBF (Mass of Body Fat) – masa tkanki tłuszczowej, w odniesieniu do trzech poziomów: podwyższona, w normie, obniżona[kg] (dostępny na wydruku z oprogramowania komputerowego)
SLM (Soft Lean Mass) – masa tkanek miękkich, w odniesieniu do trzech poziomów: dobra, w normie, poniżej normy [kg]

Otrzymywane parametry dokładny opis wybranych parametrów, dostępny na wydruku z oprogramowania komputerowego !

· MBF – masa oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (kg) – Tkanka tłuszczowa zgromadzona jest w
warstwie podskórnej, jak również wokół narządów wewnętrznych. Tkanka ta, pełni szereg istotnych funkcji
w organizmie. Stanowi materiał zapasowy dla komórek oraz energetyczny dla procesów oddychania
komórkowego. Tkanka tłuszczowa pełni funkcję gruczołu wydzielania wewnętrznego, tworzy również
warstwę termoizolacyjną dla organizmu, a otaczając narządy wewnętrzne, stanowi dla nich warstwę
ochronną. Dlatego też, prawidłowa jej zawartość jest istotna dla utrzymania zdrowia oraz prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Siedzący tryb życia, niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej mogą
prowadzić natomiast do podwyższenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, co może prowadzić do
powstawania otyłości oraz chorób jej towarzyszących, takich jak m.in. nadciśnienie, cukrzycy typu II,
choroby serca, itd.
· LBM – beztłuszczowa masa ciała (kg) – Termin stosowany w ocenie stanu odżywienia, oznaczający masę
ciała (tkanek aktywnych i kośćca) z wyłączeniem tkanki tłuszczowej.
· TBW – procentowa zawartość wody całkowitej (%) – Woda jest głównym składnikiem organizmu człowieka,
jej zawartość waha się od 40% u bardzo otyłych osób do nawet 70 – 75% u noworodków. U dorosłej osoby o
normalnej budowie, wartość ta stanowi około 50 – 65% masy ciała. Woda jest składnikiem komórek, buduje
ich strukturę. Stanowi środowisko dla wielu ważnych procesów w ciele człowieka. Pełni funkcje biologiczne i
fizjologiczne, a także jest rozpuszczalnikiem dla składników. Odpowiednie nawodnienie organizmu ma
bardzo istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz utrzymanie witalności i zdrowia.
· ECW – woda pozakomórkowa (kg)
· ICW – woda wewnątrzkomórkowa (kg)
· Stosunek ECW/TBW – wskazuje jak woda wewnątrzkomórkowa i pozakomórkowa są zbalansowane.
Stosunek ten wzrasta na skutek spożywania słonej żywności, niedożywienia, dysfunkcji organów, po
porodzie, ćwiczeniach, przy zmęczeniu, itp. Jest on podzielony na 3 grupy: powyżej, graniczny, w normie.
· BMI – index masy ciała – Wskaźnik wagowo- wzrostowy wykorzystywany do oceny stanu odżywienia,
określający względną masę ciała. Jest to stosunek masy ciała do wzrostu wyrażonego w metrach. Należy
jednak pamiętać, iż BMI nie stanowi wystarczającej podstawy do określenia poziomu metabolizmu
człowieka, a tym bardziej do skomponowania odpowiedniej diety. Nieznacznie wyższe wartości BMI są
pożądane w starszym wieku. Dlatego też porównując otrzymaną wartość do norm, należy uwzględnić wiek
badanego.
· BMR – podstawowa przemiana materii PPM (kcal) – Najniższy poziom przemian energetycznych
dostarczający energii niezbędnej dla podstawowych funkcji fizjologicznych, warunkujących podtrzymywanie
życia w optymalnych warunkach bytowych (bicie serca, krążenie krwi, oddychanie, ruchy jelit, budowa i
odbudowa tkanek). Warunki te określają, że człowiek znajduje się na czczo, w pozycji leżącej, w zupełnym
spokoju fizycznym oraz w otoczeniu o odpowiednim klimacie. Przemianę określoną w tych samych
warunkach, lecz z wyłączeniem stanu na czczo, nazywa się spoczynkową przemianą materii.
· TEE – całkowity wydatek energetyczny (kcal) – Ilość energii niezbędnej do utrzymania zarówno
podstawowych funkcji życiowych, jak również do wykonywania codziennej aktywności. Utrzymywanie
wydatku energetycznego na tym poziomie umożliwia utrzymanie dotychczasowej masy ciała. W
analizatorze przyjęty jest wskaźnik średniej aktywności fizycznej, który określa poziom aktywności fizycznej
na poziomie „chodzenia przez 4 godziny dziennie” (przyjęty wskaźnik: BMR x 1,54)
· rodzaj budowy ciała (9 rodzajów) – Budowa ciała oceniana jest na podstawie wskaźnika masy ciała BMI oraz
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, które są głównymi kryteriami oceny otyłości. Urządzenie określa
następujące typy budowy ciała: ukryta otyłość, wysokie otłuszczenie, otyłość, słabe umięśnienie, w normie,
mocne umięśnienie, niskie otłuszczenie, niskie otłuszczenie i mocne umięśnienie, atletyczny.
· określenie celu zmian zawartości tkanki tłuszczowej – urządzenie sugeruje tempo wprowadzania zmian w
stylu życia, kaloryczność diety oraz poziom aktywności fizycznej umożliwiające uzyskanie prawidłowej
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.
· WHR – Szacunek stosunku obwodu talii do obwodu bioder. Można wyróżnić dwa typy otyłości: typu jabłko
(otyłość wisceralna), oraz typu gruszka (otyłość androidalna). Otyłość wisceralna wskazuje na większy
obwód talii niż obwód pasa biodrowego. Otyłość tego typu zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu
krążenia, cukrzycy. Jeśli WHR jest poniżej 0,9 (u mężczyzn)/ 0,85 (u kobiet) ryzyko otyłości jest niskie.