Analiza składu ciała

Jest to doskonała forma kontroli własnego ciała oraz wyników treningu. Dokładny pomiar poszczególnych procentowych składowych tkanek pacjenta, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwia wdrożenie odpowiedniej formy i intensywności treningu. W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, regularna analiza daje możliwość bieżącej kontroli efektów sportowych i terapeutycznych.

Analiza składu ciała BIA określa:

  • Procent tkanki tłuszczowej z jej dokładnym rozmieszczeniem.
  • Beztłuszczową masę ciała z podziałem na kończyny dokładność do 0.2% .
  • Stopień nawodnienia organizmu.
  • Podstawową przemianę materii oraz maksymalną przemianę w aktywności fizycznej.
  • Beztłuszczową masę ciała w poszczególnych jego segmentach
    wiele innych parametrów, które wyjaśniamy Ci na pomiarze.

Po wstępnej konsultacji i zapoznaniu się z problemem, przechodzimy do analizy ruchu pacjenta za pomocą czujników pokazujących odchylenia kończyn i kręgosłupa od normy. Wynik analizy jest podstawą do określania postępów w treningach czy też procesie spalania tkanki tłuszczowej.

Badanie łączymy z USG

Stratygrafia nie tylko pozwala oszacować procentową zawartość tkanki tłuszczowej, ale także pozwala na dokładne zmierzenie jej rzeczywistej grubości w wybranej części ciała. To jedyne urządzenie na świecie umożliwiające pomiar grubości tkanki tłuszczowej. Na obrazie możliwa jest jednoznaczna identyfikacja zarówno tłuszczowej tkanki termalnej (SAT) jak tkanki gromadzącej energię (DAT). Pomiary takie pozwalają na monitorowanie zmian w ciele pacjenta, uzyskanych dzięki diecie czy ćwiczeniom, możliwość zarejestrowania nawet niewielkich zmian może stać się silnym czynnikiem motywującym do dalszej pracy. Warty odnotowania jest fakt, że odczytywana grubość tkanek nie jest wartością szacunkową- jest to ich rzeczywista grubość !