Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR)

– metoda, której celem jest rozciągnięcie przykurczonych mięśni. Najczęściej mięśniami, które wymagają zastosowania PIRu to mięśnie kulszowo-goleniowe, piersiowy większy, pośladkowe.

Poizometryczną relaksację mięśni wykonuje się cyklicznie, a każdy cykl składa się z trzech faz:

  • 1. Oddalamy przyczepy mięśniowe  do pierwszego, najmniejszego uczucia rozciągnięcia lub bólu, a następnie zatrzymujemy ruch rozciągający.
  • 2. Naciskamy bardzo lekko przeciwko oporowi wyzwalając napięcie izometryczne (bez wykonywania ruchu) o sile nie przekraczającej 20% wartości maksymalnej! Napięcie trwa około 8 sekund. Tyle bowiem wystarcza, aby mięsień w ramach obrony uwarunkowanej neurologicznym odruchem rozluźnił i wydłużył się (odwrotny odruch na rozciąganie mięśnia). W tym momencie powinniśmy czuć zmniejszenie rozciągania lub bólu.
  • 3. Łagodnie zaprzestajemy naciskania naprzeciw oporowi i następuje rozluźnienie wszystkich rozciąganych mięśni w tej samej pozycji – bez zmiany położenia poszczególnych części ciała! Po tym wykonuje się powolne przesunięcie danej części ciała w kierunku rozciągającym mięśnie. Bardzo ważne jest by nie zmniejszać rozciągnięcia mięśnia poprzez ruch powrotny w stawie. Cały cykl powtarza się od nowa dwa do czterech razy. Ostatecznym osiągniętym ruchem jest zakres, w którym przy napięciu 8-sekundowym ból lub rozciąganie nie zmniejsza się lub nawet wzrasta.

Także istotnym elementem w trakcie rozciągania jest swobodny, głęboki oddech, gdyż on także działa rozluźniająco na nasz organizm.
Optymalna częstotliwość stosowania rozciągania wynosi około raz lub dwa razy dziennie.