Mezomorf
, ,

Typy budowy ciała meżczyzny

/
Trzy podstawowe typy ciała i ich cechy szczególne Typ endomorficzny:…