KATEDRA FIZJOLOGII

Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór do badań związanych z wpływem kriostymulacji i aktywności ruchowej na organizm człowieka

UDZIAŁ W BADANIACH BEZPŁATNY I ANONIMOWY

INFORMACJE UZYSKANE W BADANIACH BĘDĄ MIAŁY CHARAKTER POUFNY, WYKORZYSTANE JEDYNIE DO CELÓW NAUKOWYCH KIEROWNIKA PROJEKTU!!!

KORZYŚCI DLA BADANYCH:

 • darmowe zajęcia ruchowe przez okres 6 miesięcy od stycznia 2012 
 • miejsce: ul. Wielkopolska, Budynek Wydziału Matematycznego US
 • możliwość skorzystania z zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej

BADANI

Grupę badaną stawić będą ochotnicy: kobiety i mężczyźni w wieku 20 – 45 lat ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością prostą (BMI >27 kg/m), na ochotnika zgłaszający się do udziału w badaniach.

Osoby chętne po wstępnej kwalifikacji będą mogły zapisać się do jednej z trzech grup badanych:

GRUPY BADANE:

 • Grupa 1

Poddana zostanie codziennej kriostymulacji ogólnoustrojowej (-130°C) w komorze kriogenicznej w ilości 20 zabiegów, co zobowiązuje do 4 tygodni korzystania z codziennych zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej

 • Grupa 2

 Poddana zostanie zajęciom ruchowym o odpowiedniej intensywności w objętości 1 – 2h/tydzień przez okres

5 – 6 miesięcy (sala gimnastyczna i zajęcia ruchowe w terenie)

 • Grupa 3

Poddana zostanie zajęciom ruchowym o odpowiedniej intensywności w objętości l h 2 – 3 razy/tydzień przez okres 6 miesięcy (j.w.) oraz dodatkowo, każdorazowo w 1 i 6 miesiącu trwania treningu włączona zostanie seria 20 zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej 3 razy/tydzień

W czasie trwania doświadczenia krew do badań będzie pobrana w następującym układzie:

GRUPA 1 – trzykrotnie

 1.    Rano na czczo, przed pierwszym wejściem do komory, tj. pierwszego dnia badań, po 15 min odpoczynku w pozycji siedzącej.
 2.    Rano na czczo, na następny dzień po ostatnim z serii zabiegów, po 15 min odpoczynku w pozycji leżącej.
 3.    Rano na czczo, 30 dni po zakończeniu serii zabiegów (obserwacja długofalowego wpływu zabiegów)

GRUPY 2 i 3 – pięciokrotnie, na przestrzeni 8 miesięcy

 1.       Rano na czczo, dzień przed przystąpieniem do badań i udziału w ćwiczeniach, bądź zabiegach.
 2.       Rano na czczo, po okresie 1,5 miesiąca od rozpoczęcia badań, jednocześnie będzie to czas zakończenia serii pierwszych 20 zabiegów przez grupę Nr 3.
 3.       Rano na czczo, po 5 miesiącach badań, przed włączeniem drugiej serii 20 zabiegów kriostymulacji dla grupy Nr 3.
 4.       Rano na czczo, po 7 miesiącach doświadczenia, tj. po zakończeniu treningu i po zakończeniu drugiej serii zabiegów kriostymulacji.
 5.       Rano na czczo miesiąc po zakończeniu badań -ocena długofalowego działania aktywności ruchowej i kriostymulacji.

WYLICZ swoje BMI

Kontakt tel. Michał Jachymek 666111190

[email protected]

Dla osób zdecydowanych kontakt  dr Anna Lubkowska

e-mail: [email protected]

Krioterapia ogólnoustrojowa (całego ciała) wykorzystuje w procesie leczenia niskie temperatury.

Czynnikiem schładzającym cały organizm jest zimne powietrze o temperaturze od -110 do -160 stopni Celsjusza. „Zabieg” w kriokomorze trwa od 2 do 3 minut. U dorosłego człowieka krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur uruchamia reakcje hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięsni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych. Istotne jest też, że w obrębie kończyn zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych pod wpływem niskich temperatur. Wszystko to stwarza m.in. komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne miejscowo a ich suma daje efektywny sposób odnowy biologicznej. Zaobserwowano wyraźny wzrost odporności ustroju.

Należy podkreslić, że wykorzystywanie oddziaływania temperatur kriogenicznych na ustrój człowieka ma nie tylko zastosowanie w medycynie, w postępowaniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdrowych , uprawiajacych wysiłek sportowy wyczynowo lub rekreacyjnie. Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm po wytężonym wysiłku. Sprzyja również szybszemu złagodzeniu dolegliwości, zwłaszcza bólowych, powstałych np. w wyniku uprawiania sportu.

Zasadniczymi wskazaniami do leczenia niskimi temperaturami są:

wszystkie choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu,

łuszczycowe zapalenie stawów,

zapalenie okołostawowe,

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,

profilaktyka osteoporozy,

urazy stawów i tkanek miekkich,

stwardnienie rozsiane,

ponadto zabiegi te:

oddziaływują korzystnie na układ immunologiczny (wzrost odporności),

działają przeciwbólowo,

spowalniają procesy starzenia,

stanowią doskonałą formę odnowy biologicznej,

wpływają na poprawę samopoczucia (leczenie depresji i bezsenności),

wspomagają zabiegi kosmetyczne (profilaktyka celulitu).

Zabiegi w kriokomorze poprzedzają kinezyterapię (ćwiczenia fizyczne) prowadzoną w indywidualnie dla każdego pacjenta dobranych programach, z uwzględnieniem rodzaju dolegliwości, możliwości wysiłkowych i ruchowych, ogólnego stanu zdrowia.